GİTAR KULÜBÜ

       Gitar kulübü öğrencilerimizin hem sosyal hem de sanatsal bilgi ve becerilerinin gelişmesini hedef almaktadır. Kişinin özgüvenini güçlendirdiği gibi, üretkenlik yönününde açığa çıkmasına sebep olur. Bir müzik entrdümanıyla ile meşgul olmak , onu öğrenmek, geliştirmek psikolojik olarak sıkıntıların atılmasına ve rahatlamaya bir vesiledir.

       Gitar kulübümüzde sevgili öğrencilerimizi bekleyen güzelliklerden bir kısmı bunlar. Öğrencilerimize başarılar diliyoruz.