Çapa Eğitim Kurumu ve Özel Okul Avantajları Nelerdir?

      Toplumların gelişmesinde eğitimin önemi çok büyüktür. Gelişmişlikte eğitim sürecini göz ardı etmek mümkün değildir. Gelişmişliğin bu sürecinde özel okul öğretimin payını görmez den gelemeyiz bu maalesef mümkün değildir. Ülkelerin kalkınmasında ki en büyük payı nitelikli insan gücünde olduğunu da göz ardı etmek mümkün değildir.

      Demokratik sistemlerde her türlü eğitime yer verilmiş olmanın sebeplerinden birisinin bu olduğunun inancındayım. Bu sebepledir ki; özel öğretim okul denince Tek den eğitim kurumları akla gelmektedir. Bireyler temel bilgi ve becerilerini öğrenmiş, yeteneklerini ortaya çıkarmış gördüklerini ve düşüncelerini istenilen ortamda rahatlıkla söyleyebilen, kendi kendisine fikir üretebilen, probleme çözmede

      Başkalarından yardım istemeyecek şekilde yetiştirilmiş olurlar. özel Öğretim kurumlarının, devlet okullarının bazılarına oranla fiziki yapı bakımında, ders araç ve gerek bakımından ve personel bakımından daha avantajlı durumda olduğunu söylemek mümkündür. özel okul, başarılı öğrenci yetiştirilmesi demektir. özel okullar tam gün eğitim ve öğretim yapılmaktadır. Ders araç, gereç bakımından çok iyi donanıma sahiptir. Sınıflardaki öğrenci sayısı daha az ve bu bir öğrencinin daha iyi algılamasına ve öğrenmesine neden olmaktadır. Spor salonları, kitaplıklar, bilgisayarları mevcuttur. Bu nedenledir ki, öğrencileri daha başarılıdır.

      Özel okulların Anadolu’nun bütün illerinde hatta büyük ilçelerinde dahi aşılmış olması dengeyi özel okulların lehine çevirmişti. Eğitim ve öğretimde sınıf mevcudu çok önemlidir. Devlet okullarının sınıf mevcudu ile özel okullara göre çok fazladır bu nedenle devlet okullarında eğitim öğretim özel okullara göre azdır. Devlet okullarında sınıflar 60 kişilik iken özel okullar 20 kişiliktir.

      Eğitim ve öğretimde sınıf mevcudu çok önemlidir. özel okulların devlet okullarına göre öğrencilere sağladığı birçok avantaj var. Bu avantajlar özel okul eğitim ve öğretmen devlet tarafından otomatik olarak atanmaktadır. Bu nasıl oluyor öğretmenler özel sınavlara girip, çeşitli denemelerden geçirildikten sonra alınan öğretmenlerdir.

      Eğitim aşamasında tecrübe edinmiş, anlatımı kuvvetli hocalara kadro verilmektedir. özel okullar eğitim sistemi olarak daha sağlamdır. öğrencileri daha iyi eğitebilmek için ek etütler, aktiviteler ve dersler verilebiliyor. özel okullarda sportif alanda veya satranç gibi alanlarda bir devlet okuluna göre daha fazla zaman ayrılmaktadır.

      Bu anlarda eğitimler, devlet okullarında daha kalitelidir. Devlet okullarında bulunmayan birçok imkan özel okullarda bulunduğu için öğrenciler birçok şeyi tam manasıyla inceleyebiliyorlar ve kullanabiliyorlar. Bu sayede birçok konuda kendilerini daha iyi geliştirebilirler. Özel okullarda ingilizce gibi yabancı diller için alanında uzman yabancı veya işinin ehli hocalar bulunarak eğitim vermektedirler.

      Devlet okullarına göre daha fazla ingilizce sunulurken, öğrenciler daha iyi ingilizce öğrenir. Ancak devlet okullarında ingilizce eğitimi çok kaliteli olmayıp, ingilizceyi öğrenebilen sayısı çok azdır. Özel okullarda öğrencilerin eğitim standartları yüksek olduğundan başarı oranı da devlet okullarına göre çok yüksektir. Bu sebeple de devlet okullarından daha avantajlıdır. Kişiler bu okullarda okuyabilmek için gerekli bütçeye sahip ise kaliteli bir eğitim için bu fırsatı değerlendirebilir veya bu okullarda burslu okumak için çalışabilir.

Çapa Eğitimin Öğrenciye Verdiği Önem

      Bir öğrencinin yaşadığı mekan ve öğrenim gördüğü okul değiştiğinde çocuklarımız farklı oranlarda olsa da endişelenirler. Yeni okulunda nasıl bir ortamla karşılaşacağı, yeteneklerini gösterip gösteremeyeceği, başarılı olup olmayacağı şeklindeki soruları kendisine devamlı sormaktadır. Bu nedenle okulumuza yeni başlayan her öğrenci rehberlik uzmanımıza tarafından karşılanır ve oryantasyon süreci başlar.

      Öğrencinin akran grubuna, okul kültürüne, eğitim programına uyum sağlamasını kolaylaştıracak bu süreçte danışman öğretmen ve rehberlik koordinasyon içindedir. Ayrıca grup çalışmaları, güvenli bir ortamda ,bir uzman liderliğinde, farkındalığı arttırmayı yaşanan sorunda öğrencinin tek başına olmadığını göstermeyi ve kişisel gelişimi amaçlayan psikolojik danışmanlık hizmetidir.

      öğrencilerle yapılan grup çalışmaları, elde edilen bilgiler ışığında, aynı konuda sorun yaşayan öğrencilerimizi bir araya getirebilmek ve onlara grup desteği sağlayabilmek için bir arada yapılır. Grup çalışmalarının neler olacağı akademik takvimimizde belirtildiği gibi, öğretim yılında oluşan ihtiyaçlara göre oluşturulmaktadır. Bu çalışmaları okul psikologlarımız ve rehberlik uzmanlarımız yapar.

 • - Etkili iletişim
 • - Sınav kaygısı ile baş etme
 • - Duygu öfke kontrolü grubu
 • - Atılganlık
 • - Başarılı ders çalışma yöntemler

      Yaratıcılık, sorgulayıcılık, deneyim, bireysel ve sosyal öğrenme, yenilikçi ve araştırmacı olmak çocukların doğasında vardır. Oyun, resim, heykel, matematik, dans, müzik yüzlerce dilinin birkaçıdır. Çocuğun içindeki potansiyeli açığa çıkarabileceği ve kendini gerçekleştireceği çevreyi sunmak için bu kurulumlar. öğrencilerimiz için gerçek başarı hedefi, ulusal ve uluslararası projeler için ürünler ortaya çıkarmak teknolojik donanımı son derece gelişmiş olan lisemizde bilimin çağında projeler üretmektir.

      Öğrencilerimizin kendi Öğrenme sorumluluğunu, davranışlarının sorumluluğunu, kendine ve çevresine karşı sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk görevleri ile projelere yönlendirilmektedirler. öğrencilerin, kendi kişisel gelişimleri doğrultusunda seminerlere, konferanslara katılım göstermeleri; sanattın ve sporun birçok dalında yetenekleri doğrultusunda gelişimleri sağlanarak kendi bireysel portfolyolarını oluşturmaları hedeflenmektedir.


Özel Kolej Eğitim Alanındaki Portfolyonun Amacı Nedir?
 

 • - Öğrencinin gelişimini izleyebilmek.
 • - Öğrencinin kendi gelişimini izlemesine fırsat vermek.
 • - Öğrencinin zaman içerisindeki öğrenimlerini belgelemek.
 • - Öğrencinin gerçekte ne öğrendiğini ortaya koymak.
 • - Öğrencinin öz değerlendirme yapabilmesine fırsat vermek.
 • - Velilerle iletişimi, onlardan katılım ve geri bildirim almak yoluyla kolaylaştırmak.
 • - Bir sonraki yıllara öğrenci ile ilgili bilginin aktarılmasını sağlamak.

Portfolyo hazırlarken nelere dikkat edilmelidir;

 • - En iyi çalışmalarınızdan oluşması,
 • - Belirli amaç doğrultusunda hazırlanmış olması,
 • - Değerlendiriciye göstermek için hazırlanmış olması,
 • - Portofolyodaki çalışmalarınız herhangi bir yerde kullanılıyorsa nerede kullanıldıkları

Özel kolejlerde öğrencileri için en çok hazırladıkları program kapsayan ;özgüven duygusunu geliştirmek, Problem çözme becerisini geliştirmek ,iletişim becerilerini geliştirmek, yaratıcı düşüncesini geliştirmek. Sanatsal ve sportif alanlardaki potansiyelini kullanabilmesini için rehber olmak, yabancı dilde sağlam bir temel kazanmasını sağlamak, bilişsel, duygusal ve sosyal bağlamda öğrencinin hazırlanmasını sağlamaktır.