KÜLTÜR EDEBİYAT KULÜBÜ

       Anlam olarak edebiyatı da içine alan kültür, bir millet açısından hayati öneme sahip bir unsurdur. Zira kendine ait sağlam bir kültürü olmayan ve kültürüne sahip çıkamayan milletlerin ayakta kalması çok güçtür. Bu türlü milletler çoğunlukla başka milletlerin sömürgesi olmaya mahkumdur.

İşte böylesine önemli kültürünüzü yaşatmanın en önemli aracı da edebiyattır. Çünkü insanlar duygu ve düşüncelerini sözlü ve yazılı edebiyat ürünleriyle ifade edip tarihe kaydederler. Sür, hikaye, deneme gibi edebi türlerde kabiliyeti olan öğrenciler, hangi türde kabiliyetli iseler kendilerini bu yönde geliştirme imkanı bulacaklar. Kim bilir öylesine geliştirecekler ki onbeş-yirmi yıl sonrasının yazar ve şairleri buralardan yetişecektir. Bu kulüpteki öğrencilerimiz yapılacak gezi, gece ve yarışmalarda çok önemli görevler alıp kendilerini geliştirme imkanı bulacaklardır. Ayrıca şiir, hikaye, kompozisyon gibi dallarda yapılacak yarışmalarda önemli görevler üstleneceklerdir.

       Bu kulüp ile kültürve edebiyatımıza biraz da olsa katkı sağlayacağına inanıyoruz.