ÖZEL ÇAPA KOLEJİ...

       Farklı ve üstün eğitim anlayışı ile yola çıkan okulumuz Şanlıurfa da önemli bir ilki gerçekleştirecektir. Okulumuz Zenginleştirilmiş Eğitim Modeli ile öğrencilerinin ferdi farklılıklarını gözeterek zihinsel, duygusal, bedensel, ruhsal ve sosyal açılardan bir bütün olarak gelişmesini sağlayarak beynelmilel bir kimlik taşıyan fert olmalarına katkı sağlar. Bu çalışmalarıyla akademik başarının en üst seviyede olmasına imkân verir.

       Okulumuz yabancı dile önem vererek, milli eğitim müfredatının yanı sıra, öğrencilerinin uluslar arası eğitim öğretim programlarından da faydalanmalarını sağlar.

       Eğitim ve öğretimi çeşitli spor, sanat ve sosyal alanlarda düzenlediği etkinliklerle güçlendirmek, kaliteyi hedefleyen, deneyimli, uzman, yeniliklere açık ekip ile çalışmak, öğretmeni, öğrencisi, velisi, çalışanları ve çevresi ile etkili sağlıklı iletişim kurarak herkesin kendini iyi hissedebileceği bir eğitim ve öğretim hizmeti sunmaktadır.

       Her alanda üstün nitelikli insanlar yetiştirerek insanlığa hizmet etme anlayışıyla yola çıkan okulumuz, bu hedefini gerçekleştirip öğrencilerine en iyi hizmeti vermektedir.