YETENEK KULÜPLERİMİZ

       Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri içeren kulüpler; öğrencilerimizin öz güven kazanması, kendini ifade edebilmesi, bedensel, zihinsel ve duygusal açıdan gelişimini sağlaması yönüyle çağdaş eğitimin vazgeçilmez bir parçasıdır.

Bu noktadan hareketle 2016/2017 Eğitim-öğretim yılında da Özel Çapa Kolejinde, onu  aşkın farklı alanda kulüp bu amacı gerçekleştirmek için öğrencilerimize hizmet edecektir.

       Amacımız, çocuklarımızın, kendi yeteneklerinin farkına vararak, gelecekteki hedeflerini belirlemelerinde büyük önem taşıyan kulüpler konusunda, en doğru kararı vermelerinde yardımcı olmak, onları yetenekleri doğrultusunda daha da geliştirmek ve ilerlemelerini sağlamaktır.